fbpx

ילקוט הרועים – רחובות דו משפחתי

דו משפחתי להשקעה שהגיע אלינו רגע אחרי רכישת הקרקע. האתגר הוא ניצול מקסימלי של תצורת השטח ותכנון של מבנה מושך תוך שמירה על תקציב רזה. המשרד הצליח להגדיל משמעותית את זכויות הבנייה של הפרויקט וכן הקלות לטובת מימוש הזכויות במלואן. הפרויקט נמצא בשלבי שלד מתקדמים ובחירת חומרי גמר