fbpx

articles

האם כל מגרשי קרקע לבנייה זהות?

במשחקי מחשב אסטרטגיים של בניית ערים הדמות מקבלת כמה ריבועים חלקים, מחליטה אם לבנות עליהם או לעבד אותם, ומתקדמת בהתמדה ככל שהיא מפתחת יותר קרקעות. קל ופשוט במשחקי מחשב, אבל מה קורה במציאות? ברוב הרחבות הבניה בישובים בארץ, הועד האחראי להקצאת השטחים משקיע מאמצים שגודל וצורת המגרש יהיו דומים, אבל בפועל המצב הזה לא יכול להתקיים כי לכל פיסת אדמה יש את הייחודיות שלה, DNA משלה אם תרצו.
יכול להיווצר מצב שמגרש אחד יהיה בפינה מול הנוף, מלבני, מישורי ומושלם מבחינת ניצול הקרקע. כל מטר ומטר שהתב"ע הגדירה יתורגם לשטח מהנכס בלי כאבי ראש ובלי עלויות מיותרות. המגרש שלידו, לעומת זאת, יכלול את אותו מספר של מ"ר בדיוק אבל ישב על מדרון, או על אדמה לא מישורית ולכן צריך לבצע חפירות או מילויים, דוגמא נוספת היא מגרש בעל גבולות לא מקבילים אשר יוצרים מעוין חד זוויתי שמקשה על מימוש מלוא זכויות הבניה… מפה לשם צריך להשתמש בהקלות, פרסום, להוסיף בגינם היטל השבחה, להוציא עוד ועוד כספים על עבודה נוספת על הקרקע ומפה לשם עלות הבניה על המגרש השני תהיה יקרה בהרבה מעלות הבניה במגרש הראשון ולעיתים לא באותה איכות תכנונית עקב המגבלות. מי שלא בקיא באפשרויות השונות, עלול לבצע עסקה פחות טובה. אם אתם מתכננים לרכוש קרקע לבנייה, אנחנו ממליצים לבדוק טוב את ההבדלים בין הקרקעות ככל וישנה זכות בחירה באמצעות איש מקצוע.

מאמרים ומידע נוסף: