fbpx

articles

האם הקלות להמונים זה טוב לנו?

אחד הכלים המשמשים להשבחת תכנון אשר זמינים לכל אדריכל הן ההקלות, הקלות משמשות כפוטנציאל להגמיש חלק מהכללים שנקבעו ע"י התב"ע (תכנית בניין עיר) הרלוונטית, הכל בכפוף להסכמת הוועדה המקומית.
דוגמאות להקלות פופולריות הינן הגדלת זכויות הבנייה בגין שיפור תכנון, הקלה בקווי מגרש, ניוד זכויות בין הקומות וכדומה.
כל זה נשמע מצוין, אולם האם יש חסרון בשימוש בכלי המכונה "הקלות"?
בקצרה – כן.
ההקלות עלולות לשמש במקרים מסוימים כחרב פיפיות, מצד אחד הן אכן משביחות את הנכס אולם מהצד השני דרוש בגינן תהליך פרסום (שמתרגם לעוד זמן, עוד כסף ועלול לעורר "שדים רדומים" בבעלי הנכסים השכנים), הדיון עצמו בוועדה (שלא מבוסס על זכויות מוקנות) שעלול לפסול חלק או את כל ההקלות ולשלוח את האדריכל לתכנון מחודש (מה שגוזל שוב זמן וככל הנראה גם כסף) ,לעיתים התכנון מתבסס על אישור ההקלות מה שעלול לגרום למפח נפש במידה ולא אושרו.
במידה וההקלות מאושרות אתם עתידים לגלות כי הן לא "מתנה", הרשויות ידרשו בגינן תשלומים שונים כדוגמת היטל השבחה, וזה עלול להקפיץ את עלות הפרויקט גם בעשרות אם לא מאות אלפי שקלים.
לכן המלצתנו היא: אם האדריכל שלכם מעוניין להשתמש בכלי ההקלות, אנא הבינו ממנו את מלוא המשמעויות ובמידה ומדובר בהקלות כמותיות שבגינן יתכן צפי להיטל השבחה- יש להפעיל שמאי מראש.

מאמרים ומידע נוסף: