fbpx

the process

תהליך הפרויקט עם
חברת אבן ראשה

תהליכי הפרויקט שלכם

אחריות מלאה לכל הפרויקט - מתחילתו ועד סופו

איך אנחנו לוקחים את החלום שלכם והופכים אותו מציאות?
להלן פירוט המסלול שנעבור ביחד לאורך כל הדרך.

פגישת היכרות

ניתוח צרכי ויכולות הלקוח, מתן סקירה על השלבים הצפויים לבונה וקבלת המלצות עוגן

הצעת מחיר

הצעה הכוללת את מלוא התהליך הצפוי עד לקבלת היתר בנייה ומינוי קבלן מבצע בלו"ז ומחיר קבוע מראש- One Shop Stop

ייעוץ בבחירת השטח

שירות ייחודי ללקוחות אשר טרם רכשו קרקע אשר כולל למידת פוטנציאל השטח, זכויות הבנייה וליווי תהליך הרכישה.

אנליזת הלקוח ובניית פרוגרמה

ניתוח והסדרת צרכי ורצונות הלקוח באופן מיטבי תוך כפיפה למגבלות תקציביות ותכנוניות נתונות.

תקציב ולוחות זמנים

תרגום הפרוגרמה ללוח זמנים ותקציב מוגדרים המותאמים באופן מיטבי ליכולות הלקוח

גיבוש קונצפט אדריכלי

מימוש החזון לתכנית ממשית ועיבודה עד למקסום מלא של הפוטנציאל.

הוצאת הפרויקט לפועל מול הרשויות וקידום תכנון

הוצאת הפרויקט לפועל מול הרשויות וקידום תכנון – תיאום וקידום התכנון בין כלל היועצים הטכניים של הפרויקט אל מול הרשות המקומית ועד לקבלת היתר בנייה

גיבוש תכניות עבודה ותיק מכרז

מיצוי תהליך התכנון והטמעתו בתיק מכרז הכולל מפרטים טכניים ונספחים משפטיים כהכנה ליציאה למכרז קבלנים פאושלי.

מו"מ, בחירת קבלן מבצע וליווי תהליך הבנייה

בדיקה של קבלנים מומלצים ויכולתם להתמודד על ביצוע הפרויקט, ניהול תהליך משא ומתן ביחד עם הלקוח, ליווי תהליך חתימת ההסכם, מיטוב תחילת הביצוע ופיקוח עליון + הנדסי על הפרויקט עד סיומו.

ONE STOP SHOP

אחריות מלאה לכל הפרויקט - מתחילתו ועד סופו

מעטפת מלאה לבונה

תחנה אחת בה תקבלו כיזמים של הבית שלכם את מלוא השירותים הנחוצים לניתוח, תכנון מלא, רישוי ובניית הבית שלכם משלב הרעיון ועד סיום הבנייה.

התחייבות ללוחות זמנים

לאחר איסוף נתונים וגיבוש עקרונות הפרויקט החברה תוכל לנתח ולהציע התחייבות ללוחות זמנים ותקצוב הפרויקט אשר כולל את כל מה שצפוי לבונה בדרכו תוך מתן וודאות מלאה ואחריות מגובה.

תכנון אדריכלי ייחודי

ניסיון רב השנים של מרינה, שרון והצוות כאדריכלים ומנהלי פרויקטים הביא אותם לזיקוק תהליכי התכנון אשר מאפשר להם להתמקד באיכות ובייחודיות המוצר בהתאם לטעם הלקוח

הכנת תיק מכרז מהודק

אולי הפרק החשוב בחיי פרויקט אשר באופן תדיר מוזנח ביחס לשלבי התכנון והרישוי. לאחר סגירת עסקאות בנייה בשווי מצטבר של למעלה מחצי מיליארד ש"ח שרון ילווה את תהליך המכרז באופן צמוד עד למיצוי הפוטנציאל אל מול הקבלנים תוך הפרדה בין תפל לעיקר ווידוא כי העלייה לשטח תהיה ברגל ימין.

פגישת ייעוץ ללא עלות​

או מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם: