fbpx

articles

מה זה אומר תיקון 117?

שמעתם על תיקון 117? אנחנו כאן בדיוק בשביל האנקדוטות האלה. בשנת 2017 ממשלת ישראל חתמה על הוראת שעה לתקופה של 5 שנים, בה העניקה סמכות ואף הנחתה את הוועדות המקומיות לאפשר הקלות לתוספת דירות מגורים בנכסים קיימים. ההקלות תקפות רק באופן של פיצול דירה קיימת לדירה אחת נוספת, וזאת בתנאי שהתב"ע הקובעת נכנסה לתוקף לפני 01/01/2011. התיקון רלוונטי רק בבנייה פרטית ובכפוף להגבלות, בהתאם להוראות השעה. אתם בטח שואלים את עצמם למי התיקון הזה מועיל בדיוק… ובכן, כיום אלפי מבקשי דיור מחכים לפרויקטים שיפתחו או למגרשים שיופשרו כדי לבנות באזורי ביקוש. על ידי התיקון, המדינה מאצילה סמכויות לוועדות קצה על מנת להכשיר עוד יחידות דיור שיכולות לשמש להשכרה וככה נותנת פתרון חלקי ומצומצם לבעיית הדיור הגדולה יותר ובעיקר הזדמנות לבעלי בתים שצריכים "להכשיר" פיצול קיים או שמעוניינים ביחידה להשכרה/ בני משפחה בנכס הקיים. שימו לב כי הוראת השעה תקפה עד 2022, שווה לבדוק.

מאמרים ומידע נוסף: