fbpx

ברוטליזם מודרני משולב אלמנטים אוריינטליים

ראשון לציון, על מגרש של 380 מטר התבקשנו ליצור בית שיזוהה באופן אישי עם מזמיני העבודה, אנשים אשר עבורם לא מדובר רק בקירות וחללים.. מדובר בסיפור. תהליך פירוק וניתוח רצונותיהם לא היה פשוט, כאשר הבעל נמשך לברוטליזם בבטון והאישה אוהבת עץ חם וסיפורים על מסעות בהודו, לאחר מחשבה מרובה מצאנו את האלמנטים שיספקו את שני הצדדים וגם ישמשו כמעטפת אטרקטיבית למבנה קובייתי ופרקטי, תוך תשומת לב רבה לפרטי ביצוע והתאמת מערכות הבנייה לתקציב המדויק שהוגדר מראש.